Norme Constructii Romania

Norme Constructii Romania:

Informatii relevante pentru actiunea zapezii, actiunea vantului si accelerarea terenului:

* Monitorul Oficial Al Romaniei Nr. 704 bis – 15.10.2012

pagina 3-37 Anexa la ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.655/2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” indicative CR 1-1-3/2012

pagina 39-174 Anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1.751/2012 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”, indicative CR 1-1-4/2012


SURSE:

* Monitorul Oficial Al Romaniei: http://www.monitoruloficial.ro/

** Universitatea tehnica de Constructii Bucuresti: http://utcb.ro


Actiunea zapezii

Actiunea Vantului

Accelerare teren

ACTIUNEA ZAPEZII cf CR 1 1 3 2012 2 3
ACTIUNEA VANTULUI cf CR 1 1 4 2012 2
ZONARE Seism Cod Proiectare P100 1 2013 2

Norme de Construcție în România: Încărcarea cu Zăpadă, Încărcarea din Vânt și Accelerarea Terenului


În România, normele de construcție reglementează aspecte importante ale proiectării și execuției clădirilor, inclusiv criteriile de încărcare cu zăpadă, încărcare din vânt și accelerare terenului. Aceste norme sunt concepute pentru a asigura siguranța structurilor și a utilizatorilor în condiții meteorologice extreme.


Încărcarea cu Zăpadă:

În conformitate cu normele românești de construcție, încărcarea cu zăpadă trebuie luată în considerare în timpul proiectării structurilor. Aceasta presupune evaluarea cantității de zăpadă care se poate acumula pe acoperișuri în funcție de regiunea geografică și altitudine. Aceste informații sunt prevăzute în documentația tehnico-economică aferentă fiecărui proiect.


Încărcarea din Vânt:

Normele de construcție românești abordează și încărcarea din vânt, deoarece acesta poate exercita presiuni semnificative asupra structurilor. Proiectarea trebuie să țină cont de factori precum viteza și direcția vântului, înălțimea constructiei și profilul acesteia, pentru a asigura rezistența adecvată.


Accelerarea Terenului:

Normele românești de construcție iau în considerare și accelerarea terenului. Acesta se referă la mișcările laterale sau verticale ale solului cauzate de diverse fenomene naturale sau artificiale, cum ar fi cutremurele sau excavările. Prin stabilirea criteriilor de calcul pentru accelerarea terenului, se asigură că structurile rezistă în condiții seismice sau în cazul altor evenimente de destabilizare a solului.


Este important ca proiectanții și constructorii să respecte aceste norme în timpul proiectării și execuției clădirilor, pentru a asigura siguranța și durabilitatea acestora. Instituțiile și organizațiile relevante, cum ar fi Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Asociația Română de Standardizare și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, pot furniza informații detaliate și actualizate cu privire la normele de construcție în vigoare.

Structurile livrate de catre noi sunt calculate pentru conditiile de incarcare la zapada, vant si accelerare teren din Romania si pentru parcurile fotovoltice se ofera optional Memoriul de Rezistenta avizat si expertizat MLPAT.


ÎNCĂRCĂRI DATE DE ZĂPADĂ

Conform CR1-1-3:2012, zona cercetată se încadrează în zona de calcul a valorii încărcării din zăpadă pe sol (S0,k) de 1,50 kN/m2 - 2,50 kN/m2. (150-250 kg/m2)


ÎNCĂRCĂRI DATE DE VÂNT

Conform Normativului CR1-1-4/2012 presiunea de referința a vântului pentru zona cercetata este de 0,40 kPa-0,7kPa, iar conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007 valoarea fundamentala a vitezei de referința a vântului este Vb,0 =25,30 m/s - 44,3m/s. (100-160 km/h). Structurile se pot proiecta si pt rezistenta la incarcari din vant personalizata 190-240 km/h.


ZONAREA SEISMICĂ

Conform P100/1-2013, " Cod de proiectare seismica – partea 1", intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este descrisa de valoarea de vârf a accelerației terenului, ag (accelerația terenului pentru proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referință (IMR) de 225 ani, corespunzător stării limită ultime (SLU), are valoarea ag=0.15g-0,32g. Valoarea perioadei de control (colț) a spectrului de răspuns este Tc=0.7sec.


ÎNCĂRCĂRI DE PROIECTARE ȘI REFERINȚĂ TEHNICĂ

Pentru evaluarea sarcinilor care acționează asupra structurii și rezistența și stabilitatea structurii fotovoltaice sunt utilizate următoarele norme:

- EN 1990:2002 – Bazele proiectării structurale;

- EN 1991-1-1:2002 – Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale - Densități, greutate proprie, sarcini impuse clădirilor; - EN 1991-1-4:2005/NA - Acţiuni asupra structurilor. Acțiuni generale. Acțiunea vântului. Anexa Nationala;

- EN 1991-1-3:2003/NA Acţiuni asupra structurilor. Acțiuni generale. Încărcare din cauza zăpezii. Anexa Nationala;

- EN 1993-1-1:2005 – Proiectare structuri metalice. Partea 1-1: Reguli generale și reguli pentru clădiri;